Pensum til båtførerprøven (ny fra 1.3.2015)

Pensum båtførerprøvenUnder vil du se hovedpunktene for pensum til båtførerprøven.
Sjøfartsdirektoratet har endret pensum og ny læreplan kommer fra 1.3.2015.

Nytt pensum finner du her (pdf).
Pensumlisten er utarbeidet av Sjøfartsdirektoratet og listen har vært grunnlaget for utarbeidelse av nettkurset du får her på Tryggferdsel.

Noen punkter er mer viktig enn andre, men felles for dem alle er at du må kunne de i forhold til eksamensspørsmål. Du kan teste deg og se om du består pensum som du kan prøve i vår eksamenstest. Her vil du f finne eksamensspørsmål ut fra pensum.

Pensum til båtførerprøven gjeldende t..o.m. 28. februar 2015 finner du under.

Pensum til båtførerprøven består av re hovedelementer

 1. Sjømannskap m.v.
 2. Lover og regler
 3. Navigasjon og kartlesning

Sjømannskap m.v.

Kandidaten skal ha kunnskap om - Pensum båtførerprøven:

A) Egnet sikkerhetsutrustning i fritidsbåter og riktig bruk av det

 • Flyteplagg
 • Lydsignalapparat
 • Brannslukkingapparat
 • Nødraketter, bluss og lignende
B) At forskjellige båttyper kan ha forskjellig bruksområde
 • Konstruksjonskategorier (CE) – for fritidsfartøy A, B, C, D
 • Brukskategorier - fritidsfartøy, fiskefartøy, yrkesfartøy osv.
C) Betydningen av å ikke overbelaste båten
 • Fribord, stabilitet, CE-merking for lasteevne
D) Betydningen av riktig trim, tilstrekkelig stabilitet og avpasset motorstyrke
E) Betydningen av godt vedlikehold av båt, motor, rigg og utstyr
 • Drivstoffsystem, kjølesystem, smøreolje
F) Regler for sikker og forsvarlig fortøying, samt arrangement av dregg
G) Brannfare, brannårsaker, brannslukking og forholdsregler for å forhindre brann
 • Bensindamp
 • Propansystemer
 • Betydning av oksygen
H) Skikk og bruk, egen atferds betydning for andres sikkerhet og trivsel
I) Viktige miljøhensyn så som oljesøl, hekkereservater, forsøpling og støy
J) Bruk av mobiltelefon, GPS og VHF på sjøen
 • Nødnummer 120
 • Innstille GPS iht riktig kartdatum, ED 79, WGS 84
 • VHF kanal 16
K) Assistanse og slep
L) Nødssituasjoner; drivanker, forholdsregler, bruk av nødsignaler, varsling, redningstjenesten mv.
M) Livredning
N) Flaggreglene
O) Ansvarsforhold

Lover og regler

Kandidaten skal ha god kunnskap om Sjøveisreglenes avsnitt om:
A) Regler for styring og seilas

 • Vikeplikt mellom motorbåter
 • Vikeplikt mellom motorbåt og seilbåt
 • Vikeplikt mellom seilbåter
 • Vikeplikt for nyttetrafikk
B) Lanterner og signalfigurer
 • Lanterner på stor og liten motorbåt
 • Lanterne på robåt
 • Lanterner på seilfartøy
 • Slepelanterne
C) Utstyr for lydsignaler – regel 33
D) Manøver- og varselsignaler – regel 34 (a) og (b)
E) Lydsignaler under nedsatt sikt – regel 35 (a) og (i)
F) Nødsignaler – vedlegg IV
G) Regler for norske farvann - regel 43, 44, 45 og 54

Kandidaten skal ha kunnskap om:
H) De viktigste bestemmelser i lover og forskrifter som gjelder for fritidsbåter

 • Forskrift om produksjon og omsetning av fritidsfartøy. CE-merking. Må kjenne til produksjonsskilt, CIN kode, teknisk dokumentasjon (vedlegg 14), samsvarserklæring (vedlegg 16)
 • Fritids- og småbåtloven § 1, 22, 23, 27, 32, 33, 35 og kapittel 5.
 • Friluftsloven § 1 – 9
 • Motorferdselsloven
  - Forskrift om begrenset fart ved passering av badende
 • Forskrift om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø
 • Forskrift om flyteutstyr om bord på fritidsfartøy
 • Forskrift om forenklet forelegg i fritids- og småbåtsaker

Navigasjon og kartlesing

Kandidaten skal ha kunnskap om:
A) De viktigste sjømerkene, hvordan de er merket av på kartet og hvordan man skal navigere i forhold til dem
B) Kartets oppbygging og symbolbruk
C) Kompassets funksjonsmåte
D) Hva som forårsaker deviasjon og misvisning, og hvordan man tar hensyn til det
E) At ulike fyr har ulike lyskarakterer, og forstå hvordan karakterene som er gitt i kartet viser seg fysisk for derved å kunne identifisere fyret/lykten, samt retningslinjer for bruk av fargede sektorer
F) Elektroniske hjelpemidlers muligheter og begrensninger, GPS og kartdatum
G) Generelt om strøm og tidevann

Kandidaten skal gjennom praktiske beregninger vise at han/hun:
H) Kan finne retninger ved hjelp av et kompass, og kunne bruke sjøkart sammen med kompasset
I) Kan bestemme deviasjonens størrelse på forskjellige kurser ved å styre i overrettlinjer
J) Kan bestemme posisjonen ved krysspeiling
K) Kan beregne hastighet og seilt distanse


Nedenstående er kunnskap båtføreren absolutt må ha for å kunne føre en båt med minimum av sikkerhet.
Spørsmål om denne kunnskapen vil bli vektlagt mer enn andre emner når prøven blir obligatorisk.

Sjømerker – i kartet og i virkeligheten

 • Stake eller båke med peker
 • Nord, sør, øst og vest merke

Symbol i kartet

 • Skvalpeskjær
 • Sektor på fyrlykter

Sjøveisregler. Hvem skal holde av veien?

 • 2 motorbåter har kryssende kurser
 • 2 seilfartøy har kryssende kurser
 • Motorbåt og seilfartøy har kryssende kurser
 • Seil- og motorfartøy har kryssende kurs med ferge/frakteskip i trangt farvann

Lanterner

 • Lanterneføring for motorbåt og seilbåt

 


 

Hva skjer hvis man ikke tar båtførerprøven?

Hvis man er i kategorien for de som må ta båtførerprøven så vil man få bot hvis man blir stoppet.
Regler som politiet vil følge er fastsatt og de har bøtesatser og konsekvenser klare.
Les mer om bøtesatser her.
 

Enkel læring av pensum til båtførerprøven

Kurset er laget slik at du får disse kunnskapene visuelt og enkelt. Du kan se utdrag fra kurset (utover pensum båtførerprøven) kapittel for kapittel.

Animasjon som læremiddel til pensum:
Vi har også lagt stor vekt på at du skal lære pensum enkelt ved å se bilder med gode forklaringer og ikke minst animasjoner.
Du kan se enkelt av våre animasjoner her. Kurset er delt opp i 8 kapitler hvor du får testspørsmål etter hvert kapittel som omfatter pensum.