Ekstra tilganger

Ved en bestilling kan man bestille inntil 4 stk lisenser. Dette kan kun gjøres til medlemmer av husstanden.
Ekstralisenser vil være til sterkt reduserte priser fra tilgang 2 og til og med tilgang 4.

Pris pr. ekstra tilgang er 149,-

NB! Det gis ikke redusert familielisens på våre kampanjer.
Familielisensen gjelder kun når man kjøper hovedkurs til ordinær pris.

Tilgang:
Bestiller vil motta en e-post etter bestilling med informasjon for hvordan registrere de andre personenes personalia og e-post adresse.
Disse vil få tilgang umiddelbart etter registrering av personalia.

PS:
Hvis bestillingen skal være til andre personer enn bestiller så bare send beskjed på e-post etter bestilling er utført.

Eksempel:
Bestiller ønsker å gi to lisenser til familiemedlemmer. Da bestiller man en ekstra lisens. Totalt to lisenser.
Straks bestilling er ok mottar du e-post med bekreftelse. Bare send denne tilbake med at din lisens skal gjelde til en annen person.
Vi vil da endre din bestilling til å gjelde to nye personer.
Full informasjon om dette får du i bekreftelse på e-post fra oss.