Test deg selv med omfattende eksamensspørsmål


bok3
Å øve seg på testspørsmål er for mange det viktigste for å kunne forstå stoffet.
Her har vi samlet pensumspørsmål du kan teste deg på så mange ganger du ønsker.
Det er omfattende spørsmål som vil vise deg om du har kunnskap nok til å bestå eksamen.

Fasit:

Etter hver besvarelse vil du få se om du har svart korrekt. I tillegg får du en totalscore etter alle spørsmålene er besvart.

Spørsmål på iPad/iPhone etc:
Eksamenstestene virker ikke på plattformer som ikke støtter Java dessverre. Du vil få feil utregning på prosentscore så det beste er å ta testene på Mac/PC.

Tilgangsperiode:
Spørsmålene er tilgjengelige i 30 dager fra bestilling..

Vilkår:
Ved bestilling gjelder våre vilkår