Båtførerprøven - Eksempler fra kurset

Vi har delt opp dette båtførerkurset i forskjellige kapitler med tilhørende underemner.
På denne måten vil du få en dynamisk gjennomgang av pensumet.

Kapitlene er delt opp i kategoriene nedenfor, med en kort forklaring ved siden av om hva kapittelet tar for seg.
Kapitlene blir også nærmere presentert med eksempler fra kurset.

Du kan også teste vår demonstrasjon av kurset hvor vi har valgt ut et lite utvalg av kursets innhold.

Vårt båtførerkurs innholder disse kapitlene
 

Båten


Generell informasjon om båtens bruksområder og konstruksjoner.
Trim, last og vedlikehold er viktige elementer å vite om..
Konstruksjonskategorier, CE-merking

Sikkerhetsutstyr


Sikkerhet er en viktig forutsetning for å unngå ulykker og uhell.
Vi tar for oss forskjellig sikkerhetsutstyr og flyteplagg.
Skulle uhellet være ute, er riktig utstyr til varsling nødvendig.

Sjøsikkerhet


Du lærer om forskjellige typer av kommunikasjonsutstyr.
Brannforskrifter og hvilke forhåndsregler du må foreta deg.
Grunnleggende kunnskap om livredning og førstehjelp.

Sjømannskap


Grunnleggende og viktige regler for styring og seilas.
Animerte knuter og stikk - De viktigste knutene du bør kunne.
Ankring og fortøyning - påkrevet kunnskap for sjøfarende.

Sjøveisregler


Vi loser deg gjennom Sjøveisreglene og Sjøvettreglene.
Lydsignaler og lanterneføring. Gode animasjoner og forklaringer.
Faste og flytende sjømerker, samt fyr og fyrkarakterer.

Navigasjon


Sjøkartets oppbygging, lengde- og breddegrader, posisjoner.
Navigasjon - Forskjellige kurser, peilinger, misvisning, overrett.
Kartsymboler med gode forklaringer og bilder.

Vær


Vi tar for oss forskjellige forbehold du må ta hensyn til.
Vindstyrker og værmeldinger. Sjøbris/landbris.
Høyttrykk, lavtrykk, fronter - Hva er dette?

Miljø


Viktige miljøhensyn skal tas hensyn til når man ferdes på sjøen.
Forurensing - Søppel og støy, Regler for dette.
Fugle- og hekkereservater. Lover du må vite om dette.


Felles for alle kapitlene i båtførerkurset er at de avsluttes med en spørsmålssekvens hvor du kan teste dine kunnskaper du har vært gjennom. Interaktive spørsmål som du kan ta så mange ganger du ønsker i kursperioden.
For at du skal kunne se litt flere eksempler hva de forskjellige kursene inneholde vil vi presentere kapitlene litt nærmere. På den måten kan du få et lite overblikk over hva vi kan tilby deg før du bestiller vårt nettkurs.

Båtførerprøven - Kapittel 1 - Båten

I dette kapittelet tar vi for oss generell informasjon om båten og ulike konstruksjonstyper. Det finnes flere konstruksjonskategorier for fritidsbåter. Hver kategori er velegnet for forskjellige områder. Vi viser deg disse med bilder og gode forklaringer. Du lærer også om trim, fart og vedlikehold, som er med på å bedre eller forringe båtens sjøegenskaper.

Båtens egenskaper har mye å si i forhold til sjødyktighet og stabilitet

Du finner forskjellige varianter av skrog også. Båtprodusentene leverer båter med forskjellige skrogtyper, avhengig av hva de skal brukes til. Forskjellen kan være stor innenfor stabilitet og bruksområder. Noen skrog er kun produsert for høy fart, mens andre er laget for å være stabile i høy og tung sjø. Vi viser deg forskjellige skrogtyper med bilder og visuelle animasjoner for å forklare forskjellen på skrogtypene.

Ulike skrogtyper opptrer forskjellig i sjøen

Båtførerprøven - Kapittel 2 - Sikkerhetsutstyr

Sikkerhet om bord i båt er en viktig forutsetning for å unngå ulykker og uhell. Dette gjelder både utstyr man må ha tilgjengelig i båten og det gjelder også oppførsel når man ferdes på sjøen. Mange ulykker skyldes i stor grad uvettig oppførsel på sjøen og manglende bruk av sikkerhetsutstyr. Kurset her hos Tryggferdsel tar deg med gjennom dette emnet og viser deg hvilket utstyr du bør ha i båten og når de skal benyttes.

God forklaring om flyteutstyr og brannslukkere

I nødsituasjoner finnes det raketter og bluss som kan brukes. Ikke alle har dette utstyret i båten sin, iallefall ikke om man har en liten fritidsbåt. Allikevel kan det være lurt å vite om de forskjellige som finnes på markedet, når de skal brukes og hvordan de fungerer. Dette nødutstyret forklarer vi deg nærmere detaljer om i kurset vårt.

Nødsituasjoner krever at du bruker nødvendig utstyr som kan påkalle oppmerksomhet

Båtførerprøven - Kapittel 3 - Sjøsikkerhet

I kapittelet vårt om sjøsikkerhet tar vi for oss elementer som kommunikasjonsutstyr på sjøen, nødpeilere og hvordan dekningen er til disse. Vi går gjennom prosedyren med nødkalling og hvordan du skal oppføre deg overfor disse prosedyrene. Vi opplyser og gir deg informasjon om Redningstjenesten og hvilke fordeler det gir deg å være medlem her.
Et annet viktig element vi tar for oss i dette kapittelet er grunnleggende livredning og førstehjelp. Dette er utrolig viktig å kunne når du er på sjøen i tilfelle uhell oppstår. Det skal sies at livredning og førstehjelp er viktig kunnskap som absolutt alle burde kunne det grunnleggende av, uavhengig om du er båtfører eller landkrabbe. Vi gir deg også viktige forholdsregler du bør vite om i forhold til brann og brannforebyggende tiltak på sjøen og når du seiler.

Kommunikasjon på sjøen er viktig kunnskap

Grunnleggende livredning og førstehjelp, samt forholdsregler mot brann

Båtførerprøven - Kapittel 4 - Sjømannskap

Den norske kyststripen er lenger enn strekningen Oslo - Roma. Det er derfor forståelig at mange nordmenn elsker sjø og båtliv. For å kunne ferdes langs denne flotte kyststripen er det viktig at du har god kunnskap om "skikk og bruk" til sjøs. God kunnskap forhindrer ulykker og gjør det mer trivelig når du ferdes i frisk sjøluft og hører bølgene skvulpe langs båtsiden. For å kunne tilegne seg kunnskap om dette, er prinsippene for styring og seilas et viktig element i Sjøveisreglene. Sjøveisreglene er internasjonale regler som gjelder for alle som ferdes i båt og disse reglene presenteres i eget kapittel. I kapittelet om Sjømannskap tar vi først for oss litt genrellt om regler for styring og seilas.

Generelt om regler for styring og seilas

Vi presenterer også flotte animasjoner om de viktigste knutene du bør lære deg til maritimt bruk. Animasjonene kan startes og stoppes etter eget ønske, slik at du får med deg hvordan du utfører knuten eller stikket.
Du får også lære litt om de forskjellige måtene å fortøye på, alt avhengig av vær og vind samt om du skal fortøye for kortere eller lengre perioder.

Her lærer du om knuter og stikk, samt ankring og fortøyning

Båtførerprøven - Kapittel 5 - Sjøveisreglene

Sjøvettreglene og Sjøveisreglene er viktige regler som gjelder når du ferdes til sjøs. Sjøveisreglene er sjøens trafikkregler. Sjøvettreglene og Sjøveisreglene er laget for at man skal kunne ferdes tryggest mulig på sjøen og dermed redusere risikoen for ulykker. Vi tar deg med gjennom disse reglene og forklarer deg med bilder og klartekst hva de betyr.

Sjøveisregler og Sjøvettregler

Lyd og lyssignaler til sjøs er viktige elementer som du også må kunne. Vi tar for oss lanterneføring med fine animasjoner og bilder. Lanterneføring er viktig i pensumet og dette er nødvendig kunnskap du må ha for å kunne kjenne igjen fartøy i mørket.

Lanterneføring og andre lyd- og lyssignaler

Når du skal ferdes på sjøen må du kunne betydningen av sjømerker. Dette gjelder sjømerker som du finner på sjøkart og fysiske sjømerker på vann og på land. Vi loser deg gjennom illustrasjoner av hvordan merkene ser ut på vannet og vi vil også vise deg hvordan disse er merket på sjøkartet. På sjøen skiller vi mellom "Faste sjømerker" og "Flytende sjømerker". Faste sjømerker er de merkene du finner på fast grunn. De er plassert både på fastland og på annen fast grunn som holmer og skjær.
De flytende sjømerkene opptrer også i forskjellige konstruksjoner. Det som tilkjennegir dem er farge, toppmerke, toppform eller en eventuell blinkemåte. De flytende sjømerkene blir delt inn i tre forskjellige typer merker. Kardinalmerker, lateralmerker og spesialmerker. Disse tre sjømerkene inngår i et internasjonalt merkesystem (IALA's Bøyesystem).

Vi tar deg med og viser deg faste og flytende sjømerker

Fyr og fyrlykter er faste sjømerker som viser forskjellige lyssignaler til sjøfarende. Fyrene har ulike konstruksjoner og utforminger, men de har alle som oppgave å vise veien inn til de viktigste havnene langs kysten.
Fyrets fyrkarakter er hvilken måte fyret viser lyset sitt på. Fyrkarakteren er avmerket på sjøkartet og vi kan dele de inn i tre hovedgrupper.
Det er mange forskjellige varianter innenfor de forskjellige hovedgruppene, men karakteren er alltid beskrevet på sjøkartet for det gjeldende fyret. Kurset gir deg innføring av de ulike gruppene og bilder og animasjoner viser deg de forskjellige.

Fyr og fyrkarakterer er viktig pensum

Båtførerprøven - Kapittel 6 - Navigasjon - Kart

For å kunne navigere trygt og sikkert når du ferdes på sjøen er det viktig at du kjenner til hvordan benytte sjøkart og hvilken informasjon du får ved hjelp av dette.
Sjøkartene er ditt viktigste verktøy når det gjelder navigering på sjøen. Du får informasjon om fyr og andre sjømerker, samt god informasjon om sjødybder og annen topografi. Du bruker også sjøkartenes gradnett til blant annet å beregne avstander og fart.

Kartets oppbygging, beregning av avstander og fart

Du lærer om kompassets retningsgrader og om forskjellige kurser. Vi har tre forskjellige kurser, Rettvisende kurs, magnetisk kurs og kompasskurs. Vi viser deg forskjellen på disse og hvordan du regner ut de forskjellige når du tar hensyn til misvisning og deviasjon. Utregningen av kurser er viktig pensum og er noe du er nødt til å lære deg. Vi viser deg dette med forskjellige eksempler, slik at du skal forstå hvordan dette gjøres på best mulig måte. Vi vil også vise deg hvordan du foretar peilinger og krysspeilinger, hvordan du setter en kurs i kartet og hvordan du tar hensyn til overrettlinjer. I tillegg viser vi deg hvordan du regner ut seilt distanse, fart og tid.

Kompasset og forskjellige kurser

Distansa, fart og tid. Utregning av misvisning og deviasjon

Kartsymboler finner du i alle sjøkart. Hva betyr alle disse kartsymbolene? Vi tar for oss de aller viktigste symbolene du må kunne for å navigere sikkert både for deg selv. Symbolene kan vise seg i litt forskjellige varianter i forhold til hvilket type kart du forholder deg til, men etter å ha gått gjennom dette kapittelet er du i stand til å se forskjellen på dem. Tryggferdsel viser deg bilder og god forklaring til de forskjellige kartsymbolene.

Vi viser deg de viktigste kartsymbolene du finner i sjøkartet

Båtførerprøven - Kapittel 7 - Vær

Skal du ut på båttur er det en klar fordel at du vet hvordan været blir. Du kan ta dine forholdsregler etter hvordan været er eller kommer til å bli. Det finnes værmeldinger på TV, Internett og på radio du kan benytte deg av. Utover dette er det også noen kjennetegn du selv kan lære å kjenne for å forutsi mer hvordan være kommer til å bli.
Det finnes også en del "kjerringråd" som kan være kjekt å ha i minne når man er ute på sjøen. Noen av disse kan være lette å huske og stemmer i veldig mange tilfeller, uten at det er noen "fasit".
Du lærer også om kaldfronter, varmfronter, sjøbris og landbris og selvfølgelig tar vi deg også gjennom hva høyttykk og lavtrykk er.

Vær og vind - Ta dine forholdsregler og studer værmeldingen

Båtførerprøven - Kapittel 8 - Miljø

Viktige miljøhensyn så som oljesøl, hekkereservater, forsøpling og støy skal tas hensyn til når man ferdes på sjøen. Kurset vårt tar for seg lover og regler som gjelder miljøhensyn og oppførsel.

Miljøhensyn - Viktige regler og god moralDemonstrasjon av kurset

Du kan her se demonstrasjon av kurset. Dette er utdrag fra deler av den nettbaserte


Gratis testspørsmål   Se demo av kurs  Bestill kurs nå
  

Båtførerprøven - Eksempler fra kurset

Vi har delt opp dette båtførerkurset i forskjellige kapitler med tilhørende underemner.
På denne måten vil du få en dynamisk gjennomgang av pensumet.

Kapitlene er delt opp i kategoriene nedenfor, med en kort forklaring ved siden av om hva kapittelet tar for seg.
Kapitlene blir også nærmere presentert med eksempler fra kurset.

Du kan også teste vår demonstrasjon av kurset hvor vi har valgt ut et lite utvalg av kursets innhold.

Vårt båtførerkurs innholder disse kapitlene
 

Båten


Generell informasjon om båtens bruksområder og konstruksjoner.
Trim, last og vedlikehold er viktige elementer å vite om..
Konstruksjonskategorier, CE-merking

Sikkerhetsutstyr


Sikkerhet er en viktig forutsetning for å unngå ulykker og uhell.
Vi tar for oss forskjellig sikkerhetsutstyr og flyteplagg.
Skulle uhellet være ute, er riktig utstyr til varsling nødvendig.

Sjøsikkerhet


Du lærer om forskjellige typer av kommunikasjonsutstyr.
Brannforskrifter og hvilke forhåndsregler du må foreta deg.
Grunnleggende kunnskap om livredning og førstehjelp.

Sjømannskap


Grunnleggende og viktige regler for styring og seilas.
Animerte knuter og stikk - De viktigste knutene du bør kunne.
Ankring og fortøyning - påkrevet kunnskap for sjøfarende.

Sjøveisregler


Vi loser deg gjennom Sjøveisreglene og Sjøvettreglene.
Lydsignaler og lanterneføring. Gode animasjoner og forklaringer.
Faste og flytende sjømerker, samt fyr og fyrkarakterer.

Navigasjon


Sjøkartets oppbygging, lengde- og breddegrader, posisjoner.
Navigasjon - Forskjellige kurser, peilinger, misvisning, overrett.
Kartsymboler med gode forklaringer og bilder.

Vær


Vi tar for oss forskjellige forbehold du må ta hensyn til.
Vindstyrker og værmeldinger. Sjøbris/landbris.
Høyttrykk, lavtrykk, fronter - Hva er dette?

Miljø


Viktige miljøhensyn skal tas hensyn til når man ferdes på sjøen.
Forurensing - Søppel og støy, Regler for dette.
Fugle- og hekkereservater. Lover du må vite om dette


Felles for alle kapitlene i båtførerkurset er at de avsluttes med en spørsmålssekvens hvor du kan teste dine kunnskaper du har vært gjennom. Interaktive spørsmål som du kan ta så mange ganger du ønsker i kursperioden.
For at du skal kunne se litt flere eksempler hva de forskjellige kursene inneholde vil vi presentere kapitlene litt nærmere. På den måten kan du få et lite overblikk over hva vi kan tilby deg før du bestiller vårt nettkurs.

Båtførerprøven - Kapittel 1 - Båten

I dette kapittelet tar vi for oss generell informasjon om båten og ulike konstruksjonstyper. Det finnes flere konstruksjonskategorier for fritidsbåter. Hver kategori er velegnet for forskjellige områder. Vi viser deg disse med bilder og gode forklaringer. Du lærer også om trim, fart og vedlikehold, som er med på å bedre eller forringe båtens sjøegenskaper.

Båtens egenskaper har mye å si i forhold til sjødyktighet og stabilitet

Du finner forskjellige varianter av skrog også. Båtprodusentene leverer båter med forskjellige skrogtyper, avhengig av hva de skal brukes til. Forskjellen kan være stor innenfor stabilitet og bruksområder. Noen skrog er kun produsert for høy fart, mens andre er laget for å være stabile i høy og tung sjø. Vi viser deg forskjellige skrogtyper med bilder og visuelle animasjoner for å forklare forskjellen på skrogtypene.

Ulike skrogtyper opptrer forskjellig i sjøen

Båtførerprøven - Kapittel 2 - Sikkerhetsutstyr

Sikkerhet om bord i båt er en viktig forutsetning for å unngå ulykker og uhell. Dette gjelder både utstyr man må ha tilgjengelig i båten og det gjelder også oppførsel når man ferdes på sjøen. Mange ulykker skyldes i stor grad uvettig oppførsel på sjøen og manglende bruk av sikkerhetsutstyr. Kurset her hos Tryggferdsel tar deg med gjennom dette emnet og viser deg hvilket utstyr du bør ha i båten og når de skal benyttes.

God forklaring om flyteutstyr og brannslukkere

I nødsituasjoner finnes det raketter og bluss som kan brukes. Ikke alle har dette utstyret i båten sin, iallefall ikke om man har en liten fritidsbåt. Allikevel kan det være lurt å vite om de forskjellige som finnes på markedet, når de skal brukes og hvordan de fungerer. Dette nødutstyret forklarer vi deg nærmere detaljer om i kurset vårt.

Nødsituasjoner krever at du bruker nødvendig utstyr som kan påkalle oppmerksomhet

Båtførerprøven - Kapittel 3 - Sjøsikkerhet

I kapittelet vårt om sjøsikkerhet tar vi for oss elementer som kommunikasjonsutstyr på sjøen, nødpeilere og hvordan dekningen er til disse. Vi går gjennom prosedyren med nødkalling og hvordan du skal oppføre deg overfor disse prosedyrene. Vi opplyser og gir deg informasjon om Redningstjenesten og hvilke fordeler det gir deg å være medlem her.
Et annet viktig element vi tar for oss i dette kapittelet er grunnleggende livredning og førstehjelp. Dette er utrolig viktig å kunne når du er på sjøen i tilfelle uhell oppstår. Det skal sies at livredning og førstehjelp er viktig kunnskap som absolutt alle burde kunne det grunnleggende av, uavhengig om du er båtfører eller landkrabbe. Vi gir deg også viktige forholdsregler du bør vite om i forhold til brann og brannforebyggende tiltak på sjøen og når du seiler.

Kommunikasjon på sjøen er viktig kunnskap

Grunnleggende livredning og førstehjelp, samt forholdsregler mot brann

Båtførerprøven - Kapittel 4 - Sjømannskap

Den norske kyststripen er lenger enn strekningen Oslo - Roma. Det er derfor forståelig at mange nordmenn elsker sjø og båtliv. For å kunne ferdes langs denne flotte kyststripen er det viktig at du har god kunnskap om "skikk og bruk" til sjøs. God kunnskap forhindrer ulykker og gjør det mer trivelig når du ferdes i frisk sjøluft og hører bølgene skvulpe langs båtsiden. For å kunne tilegne seg kunnskap om dette, er prinsippene for styring og seilas et viktig element i Sjøveisreglene. Sjøveisreglene er internasjonale regler som gjelder for alle som ferdes i båt og disse reglene presenteres i eget kapittel. I kapittelet om Sjømannskap tar vi først for oss litt genrellt om regler for styring og seilas.

Generelt om regler for styring og seilas

Vi presenterer også flotte animasjoner om de viktigste knutene du bør lære deg til maritimt bruk. Animasjonene kan startes og stoppes etter eget ønske, slik at du får med deg hvordan du utfører knuten eller stikket.
Du får også lære litt om de forskjellige måtene å fortøye på, alt avhengig av vær og vind samt om du skal fortøye for kortere eller lengre perioder.

Her lærer du om knuter og stikk, samt ankring og fortøyning

Båtførerprøven - Kapittel 5 - Sjøveisreglene

Sjøvettreglene og Sjøveisreglene er viktige regler som gjelder når du ferdes til sjøs. Sjøveisreglene er sjøens trafikkregler. Sjøvettreglene og Sjøveisreglene er laget for at man skal kunne ferdes tryggest mulig på sjøen og dermed redusere risikoen for ulykker. Vi tar deg med gjennom disse reglene og forklarer deg med bilder og klartekst hva de betyr.

Sjøveisregler og Sjøvettregler

Lyd og lyssignaler til sjøs er viktige elementer som du også må kunne. Vi tar for oss lanterneføring med fine animasjoner og bilder. Lanterneføring er viktig i pensumet og dette er nødvendig kunnskap du må ha for å kunne kjenne igjen fartøy i mørket.

Lanterneføring og andre lyd- og lyssignaler

Når du skal ferdes på sjøen må du kunne betydningen av sjømerker. Dette gjelder sjømerker som du finner på sjøkart og fysiske sjømerker på vann og på land. Vi loser deg gjennom illustrasjoner av hvordan merkene ser ut på vannet og vi vil også vise deg hvordan disse er merket på sjøkartet. På sjøen skiller vi mellom "Faste sjømerker" og "Flytende sjømerker". Faste sjømerker er de merkene du finner på fast grunn. De er plassert både på fastland og på annen fast grunn som holmer og skjær.
De flytende sjømerkene opptrer også i forskjellige konstruksjoner. Det som tilkjennegir dem er farge, toppmerke, toppform eller en eventuell blinkemåte. De flytende sjømerkene blir delt inn i tre forskjellige typer merker. Kardinalmerker, lateralmerker og spesialmerker. Disse tre sjømerkene inngår i et internasjonalt merkesystem (IALA's Bøyesystem).

Vi tar deg med og viser deg faste og flytende sjømerker

Fyr og fyrlykter er faste sjømerker som viser forskjellige lyssignaler til sjøfarende. Fyrene har ulike konstruksjoner og utforminger, men de har alle som oppgave å vise veien inn til de viktigste havnene langs kysten.
Fyrets fyrkarakter er hvilken måte fyret viser lyset sitt på. Fyrkarakteren er avmerket på sjøkartet og vi kan dele de inn i tre hovedgrupper.
Det er mange forskjellige varianter innenfor de forskjellige hovedgruppene, men karakteren er alltid beskrevet på sjøkartet for det gjeldende fyret. Kurset gir deg innføring av de ulike gruppene og bilder og animasjoner viser deg de forskjellige.

Fyr og fyrkarakterer er viktig pensum

Båtførerprøven - Kapittel 6 - Navigasjon - Kart

For å kunne navigere trygt og sikkert når du ferdes på sjøen er det viktig at du kjenner til hvordan benytte sjøkart og hvilken informasjon du får ved hjelp av dette.
Sjøkartene er ditt viktigste verktøy når det gjelder navigering på sjøen. Du får informasjon om fyr og andre sjømerker, samt god informasjon om sjødybder og annen topografi. Du bruker også sjøkartenes gradnett til blant annet å beregne avstander og fart.

Kartets oppbygging, beregning av avstander og fart

Du lærer om kompassets retningsgrader og om forskjellige kurser. Vi har tre forskjellige kurser, Rettvisende kurs, magnetisk kurs og kompasskurs. Vi viser deg forskjellen på disse og hvordan du regner ut de forskjellige når du tar hensyn til misvisning og deviasjon. Utregningen av kurser er viktig pensum og er noe du er nødt til å lære deg. Vi viser deg dette med forskjellige eksempler, slik at du skal forstå hvordan dette gjøres på best mulig måte. Vi vil også vise deg hvordan du foretar peilinger og krysspeilinger, hvordan du setter en kurs i kartet og hvordan du tar hensyn til overrettlinjer. I tillegg viser vi deg hvordan du regner ut seilt distanse, fart og tid.

Kompasset og forskjellige kurser

Distansa, fart og tid. Utregning av misvisning og deviasjon

Kartsymboler finner du i alle sjøkart. Hva betyr alle disse kartsymbolene? Vi tar for oss de aller viktigste symbolene du må kunne for å navigere sikkert både for deg selv. Symbolene kan vise seg i litt forskjellige varianter i forhold til hvilket type kart du forholder deg til, men etter å ha gått gjennom dette kapittelet er du i stand til å se forskjellen på dem. Tryggferdsel viser deg bilder og god forklaring til de forskjellige kartsymbolene.

Vi viser deg de viktigste kartsymbolene du finner i sjøkartet

Båtførerprøven - Kapittel 7 - Vær

Skal du ut på båttur er det en klar fordel at du vet hvordan været blir. Du kan ta dine forholdsregler etter hvordan været er eller kommer til å bli. Det finnes værmeldinger på TV, Internett og på radio du kan benytte deg av. Utover dette er det også noen kjennetegn du selv kan lære å kjenne for å forutsi mer hvordan være kommer til å bli.
Det finnes også en del "kjerringråd" som kan være kjekt å ha i minne når man er ute på sjøen. Noen av disse kan være lette å huske og stemmer i veldig mange tilfeller, uten at det er noen "fasit".
Du lærer også om kaldfronter, varmfronter, sjøbris og landbris og selvfølgelig tar vi deg også gjennom hva høyttykk og lavtrykk er.

Vær og vind - Ta dine forholdsregler og studer værmeldingen

Båtførerprøven - Kapittel 8 - Miljø

Viktige miljøhensyn så som oljesøl, hekkereservater, forsøpling og støy skal tas hensyn til når man ferdes på sjøen. Kurset vårt tar for seg lover og regler som gjelder miljøhensyn og oppførsel.

Miljøhensyn - Viktige regler og god moral