Hjelpeverktøyhjelpeverktøy til veien til båtførerprøven

Her finner du programmer og informasjon du kan laste ned som kan være til hjelp for båtførerkurset.

Kurset på Tryggferdsel støtter både PC og MAC:
Når det gjelder nettlesere støtter vi omtrent alle moderne nettlesere som Internet Explorer, Firefox, Google Chrome og Safari.
Skulle du kun benytte Opera må du ha en alternativ nettleser. Vi vil anbefale Firefox som er rask og enkel å installere. Under finner du linker hvor du raskt kan installere nødvendig programvare.
 

Eksterne nedlastingslinker

Nettleser Firefox Firefox:

Dette er en populær nettleser som benyttes av mange. Den er rask å installere og er en rask nettleser.
Kurset fungerer flott med Firefox.

Nettleser Google Chrome Google Chrome:

En nettleser som fler og fler benytter. Har fått gode kritikker fra de fleste datatidsskrifter.
Kurset fungerer flott med Google Chrome..

Flash player Flash player:

I nettkurset benyttes animasjon for enklere visning. De fleste pcer har installert flash player, men skulle du mange dette kan den installeres fra denne siden.


 

Informasjon fra Sjøfartsdirektoratet

Nettleser Firefox Sjømerkesystemet:

Her får du lastet ned alle godkjente symboler og karakterer på lateralmerker, grunner, farer, senterledsmerker, staker m.m.
Utarbeidet av Sjøfartsdirektoratet

sjømerkesystemet
Flash player Sikkerhet om bord:

Valg av båt avhenger av hvordan den skal
brukes, hvor den skal brukes, og hvem
som skal bruke den. Båten må bare brukes
i farvann og under værforhold den er
beregnet for, og båtføreren må ha nødvendig
ferdighet i å føre båten. Bruk ikke
større motor enn båten er godkjent for.

sjømerkesystemet
Flash player Menneske og vannet:

Stort sett forbinder vi opphold i og ved
vannet med noe hyggelig: Sol og sommer,
bading, sjøsprøyt, hvite seil, tøffende
snekker, tålmodig fiske i en elv,
osv. Men vann kan også være farlig.
Les sikkerhetsbrosjyren utarbeidet av Sjørartsdirektoratet.

sjømerkesystemet
Flash player Rett og vett på sjøent:

De aller fleste nordmenn har et forhold til sjø og vann. Båtlivet er preget av
stor frihet, men det finnes likevel regler for å unngå skade på mennesker,
miljø og materielle verdier. Reglene er utarbeidet blant annet på grunnlag
av erfaringer etter inntrufne ulykker og nestenulykker. Dette heftet gir deg
oversikt over de viktigste elementene i regelverket.

sjømerkesystemet
Flash player Praktisk seilast:

Sjømannskap er et begrep som forteller
noe om din evne til å håndtere
båt og mannskap. Dette krever både
kunnskap og trening, og er en
læringsprosess som varer livet ut. Jo
grundigere du setter deg inn i forhold
som har med sjø og båtliv å
gjøre, og jo oftere du praktiserer
det, desto flinkere blir du.

sjømerkesystemet

Sjøvettspillet

Nettleser Firefox Test dine sjøvettkunnskaper:

Legg ut på en interaktiv båttur hvor du kommer opp i ulike situasjoner som har med sikkerheten til sjøs å gjøre.
Du får forskjellige alternativer og må svare på riktig for å komme videre.
Svarer du feil er det tilbake på brygga.
For hver riktige svar får du et stort smil.