Båtførerprøven med iPadbåtførerprøven med iPad

Mange har ytret ønsker om at båtførerkurset skal være tilgjengelig på iPad/nettbrett.
Det får du nå her hos oss.

Når du kommer inn på kurset får du tilgang til begge versjoner. For iPad/nettbrett eller for ordinær Pc.

Forskjellen mellom kursene:

Begge kursene inneholder likt pensum. Det er ikke forskjell på teorien.
Det som det er forskjell på er visning av animasjoner.
Her benyttes to forskjellige teknikker. iPad benytter seg av videopresentasjoner mens Pc versjon av kurset benytter flash.

iPad versjonen har kun teori og ikke testspørsmål etter hvert kapittel.
Hvis man ønsker å teste seg på spørsmål så må det gjøres på en pc for å kunne få opp korrekte svar.

Mobil:
Kurset er optimalisert for pc og iPad/nettbrett. Kurset på Tryggferdsel er ikke optimalisert for mobiltelefoner.
Det er mye stoff som skal gjennomgåes og vi viser dette med illustrasjoner og tegninger i mange tilfeller.
Derfor er ikke mobiltelefon en plattform vi har tilrettelagt kurset for.