Du kan miste rettet til å føre båt

Hvordan miste retten til å føre båtAlle født 1. januar 1980 eller senere, som skal føre fritidsbåt med lengde over 8 meter eller som har motor med effekt med en 25 hk må ha båtførerbevis.
Hvis du er innenfor disse reglene og ikke har tatt "lappen" kan du regne med en bot hvis du blir stoppet av politiet.

Loven er gjeldende fra 1.5. 2010.

Regjeringen har også vedtatt nye endringer som gjør at også de som ikke trenger båtførerbevis kan miste retten til å føre båt på sjøen.

Dette er båtførere som begår grove overtredelser av regelverket til sjøs.
Eksempler på dette kan være:
  • Navigere grovt uaktsomt med betydelig skade på person eller omgivelse
  • Unnlate å hjelpe personer i nød
  • Låne bort båten til noen som fører båten din i ruspåvirket tilstand

Les mer beskrivelse av hvordan miste retten til å føre båt her.Nyhetsartikler
avisartikler
Les også - Mange har ikke tatt båtførerprøven

Trykk her for flere nyheter.