Sjøvettreglene

1. Tenk sikkerhet.
Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.

2. Ta med nødvendig utstyr.
Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.

3. Respekter vær og farvann.
Båten må bare benyttes under egnede forhold.

4. Følg Sjøveisreglene.
Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.

5. Bruk redningsvest eller flyteplagg.
Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.

6. Vær uthvilt og edru.
Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.

7. Vis hensyn.
Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

Vis sjøvett

Forbered deg på at det kan skje en ulykke, og tenk igjennom hvordan du bør forholde deg.

 Disse syv punktene er sjøvettreglene.

Sjøvettreglene er utarbeidet av Sjøfartsdirektoratet.
I utforming av sjøvettreglene er dette gjort i samarbeid med sjøvettutvalgene.

Til eksamen til båtførerprøven er det stor sannsynlighet at du får spørsmål som innbefatter sjøvettreglene.

Eksamenstest - Båtførerprøven

Har du lyst å prøve deg på et prøveeksamen til båtførerprøven?
Her finner du oversikt over spørsmål til båtførerprøven:

Gratis testspørsmål