Godkjent og kvalitetssikret av Det Norske Veritas

Da kurset ble utviklet for første gang i 2011 ønsket vi å kvalitetssikre produktet. Vi tok derfor kontakt med Det Norske Veritas for å kvalitetssikre kurset.
Vi fikk sertifikatet for nettkurset til båtførerprøven den 23.mai 2011.
I ettertid har vi fulgt alle oppdateringer fra myndighetene om endringer i kursinnhold.

Vi ønsker selvsagt å bli enda bedre. Alle kommentarer taes imot med takk og eventuelle forbedringer/forandringer gjøres ved behov.
Til dere som kjøper nettkurset vårt til båtførerprøven har vi laget et oversiktilg tilbakemeldingsskjema som dere kan bruke til å gi oss tilbakemeldinger. Dette gjøres inne fra ditt medlemsområde.