Båtførerprøven = Rabatt på forsikring

Flere forsikringsselskap gir deg nå rabatt om du har tatt båtførerprøvenNår det gjelder forsikring så oppnår du rabatter på dine forsikringer også til vanns, på samme måte som du har rabatter på dine andre ordinære forsikringer.
Båtførerprøven er en av elementene som kan gi deg rabatt på din forsikring. Det vil sa at du med en liten investering av tid og kostnad kan oppnå en fin besparelse på forsikringssummen din.

Hva kan du oppnå rabatt på

Flere av de store forsikringsselskapene tilbyr deg rabatt på båtforsikringen innenfor visse kriterier. Dette gjelder for eksempel:
 • Hvis du har tatt båtførerprøven og har gyldig båtførerbevis.
 • Om båten din ligger i en havn med organisert vakthold.
 • Om båten din er registrert i Redningsselskapet.
 • Hvis du har montert godkjent tyverialarm i båten din.
 • Om du har FG godkjent gjenfinningssystem.
 • Fritidsskippereksamen kan også gi deg rabatter.
 • Du kan få rabatt om skrog og motor er merket med FG-godkjent merkesystem (Securmark)
Som du ser av ovenstående liste er det ingenting som skulle tilsi at det ikke er fornuftig å ta båtførerbeviset. Du får forsikringsmessige goder i tillegg til å bli en bedre og mer kunnskapsrik sjømann. Teorien til båtførerprøven loser deg gjennom de viktigste elementene du må kunne for å ferdes tryggere og sikrere til sjøs.Hvilke forsikringsselskap gir rabatt

Vi har gjort en liten research hos de største forsikringsselskapene og her er litt informasjon til deg om hva det enkelte selskap skriver angående båtførerprøven og deres rabatter. Nedenfor finner du litt informasjon sakset fra hver av selskapene som vi har besøkt eller hentet informasjon fra.NB: Tekst hos forsikringsselskaper endres jevnlig og derfor kan noe være forandret i forhold til når det er lagt inn her hos oss. Så sjekk korrekt informasjon hos forsikringsselskapet.


Gjensidige forsikring skriver følgende:

Gjensidige ForsikringGjennomføring av sikkerhetstiltak
Vi gir deg rabatter når du gjennomfører tiltak som reduserer faren for at en skade skal inntreffe. Jo flere sikkerhetstiltak, desto rimeligere blir din forsikring.
Du kan få opptil 50 prosent rabatt på fritidsbåter.
Vi gir følgende rabatter for seilbåt, båt med innenbordsmotor og båt med utenbordsmotor, og rabatten varierer.
 • Tyverialarm
 • FG-godkjent* gjenfinningssystem
 • FG-godkjent gjenfinningssystem, inkludert tyverialarm, trekkes det ingen egenandel ved tyveriskade
 • Organisert vaktordning ved båtens permanente havn
 • Fritidsskippereksamen eller høyere kurs
 • Totalmeldemsskap i Redningsselskapet
I tillegg kan du få disse rabattene for tyverisikring av båt med utenbordsmotor:
 • Skrog og motor merket med FG-godkjent merkesystem (Securmark)
 • FG-godkjent kjetting og hengelås på båten
 • FG-godkjent = Godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemd
Les mer om Gjensidige-rabatter til båtforsikringen ved å følge denne linkenStorebrand forsikring skriver følgende:

Storebrand forsikring"Båtførerprøven gir billigere båtforsikring"

Nå er det blitt obligatorisk med båtførerbevis for førere av fritidsbåter som er født i 1980 eller senere. Båtførerprøven gir deg tryggere ferdsel til sjøs og billigere båtforsikring.
Bestemmelsen, som ble innført 1. mai i år, gjelder for fritidsbåter med lengde over åtte meter eller som har motor med effekt mer enn 25 hestekrefter.
Tall fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser at utbetalingene fra forsikringsbransjen økte med nesten 40 millioner kroner i løpet av fjorårets båtsesong – til totalt 451 millioner kroner. Også antall båtskader går opp, viser statistikken. Hvert år mister i gjennomsnitt over 30 mennesker livet i forbindelse med fritidsbåt i Norge. I følge Sjøfartsdirektoratet kunne mange av disse ulykkene vært unngått. De fleste dødsfall til sjøs skyldes nemlig menneskelig svikt.
Det skaper trygghet å vite at alle kan trafikkreglene som gjelder til sjøs. I tillegg er det godt å kunne stole på egne kunnskaper dersom båtens elektronikk skulle svikte eller dersom ulykken skulle være ute. Båtførerprøven tar for seg de grunnleggende kunnskapene som enhver båtfører trenger, og inneholder elementær kunnskap for alle som ferdes på sjøen.
Dersom du har gyldig båtførerbevis får du gunstigere båtforsikring hos Storebrand.

Om forsikring av fritidsbåt

De fleste forsikringskunder får rabatt eller prisfordel på båtforsikring dersom

 • de har båtførerprøven
 • båten ligger i havn med organisert vakthold
 • båten er registrert i et redningsselskap
 • de har godkjent tyverialarmTRYG forsikring skriver følgende:

Storebrand forsikring"Ta forholdsregler for deg og dine"

Sikkerhet, kunnskap og planlegging senker risikoen og øker trivselen for alle om bord. Vis hensyn til andre sjøfarende – følg bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring. Sjøveisreglene sikrer alle som ferdes på sjøen.
Førstehjelpspute har en like naturlig plass i båten som i bilen. Nødraketter om bord kan redde liv, men husk at disse kun skal benyttes i nødsituasjoner!

 • Båtførerbevis er en god ballast for den som skal ut på det blå
 • Vær uthvilt og edru når du fører båt
 • Bruk redningsvest eller flyteplagg. Husk at det er påbudt å ha godkjent flyteutstyr til alle om bord. Livbøye, livbøyelys og kastline er en selvfølge
 • Sikkerhetssele med livline er den beste sikringen mot å falle over bord
 • VHF-radio er sikrest for kommunikasjon på sjøen
 • Førstehjelpspute er like naturlig i båten som i bilenIf forsikring skriver følgende:

If forsikringSjøfartsdirektoratet innførte nye regler fra 1. mai 2010. Nå stilles det krav til obligatorisk båtførerbevis. Kravet gjelder for personer som er født 01.01.80 eller senere og som skal føre fritidsbåt som er over 8 meter eller har motor på over 25 hk.
Vi anbefaler alle båtførere å ta båtførerbeviset

Prøven kan avlegges fra fylte 14 år, men båtførerbeviset vil først kunne utstedes ved fylte 16 år. Båtførerbeviset gjelder for førere av båter inntil 15 meter. Det er ingen maksimums- begrensninger når det gjelder motorstørrelse eller hastighet.


Hva lærer du i nettkurset - Stikkord

Båten

Bruksområder, konstruksjoner, trim, last og vedlikehold Konstruksjonskategorier og CE-merking er også emner.

Sikkerhetsutstyr

Sikkerhet er en viktig forutsetning for å unngå ulykker og uhell. Vi tar for oss forskjellig sikkerhetsutstyr og flyteplagg.

Sjøsikkerhet

Forskjellige typer av kommunikasjonsutstyr. Brannforskrifter og forhåndsregler. Grunnleggende kunnskap om livredning og førstehjelp.

Sjømannskap

Grunnleggende og viktige regler for styring og seilas. Animerte knuter og stikk - Ankring og fortøyning.

Sjøveisregler

Sjøveisreglene og Sjøvettreglene. Lydsignaler og lanterneføring. Faste og flytende sjømerker, samt fyr og fyrkarakterer.

Navigasjon

Sjøkartets oppbygging, lengde- og breddegrader, posisjoner. Navigasjon - Forskjellige kurser, peilinger, misvisning, overrett samt kartsymboler.

Vær

Vi tar for oss forskjellige forbehold du må ta hensyn til.
Vindstyrker og værmeldinger. Sjøbris/landbris. Høyttrykk, lavtrykk, fronter.

Miljø

Miljøhensyn skal tas hensyn til når man ferdes på sjøen. Forurensing - Søppel og støy, Fugle- og hekkereservater. Lover du må vite om dette

Tabellen viser deg hovedkapitlene i nettkurset, og du kan lese mer utdypende om hvert enkelt kapittel om du ønsker få mer informasjon om hva vi loser deg gjennom i hver og en av dem.