Redningsselskapet og båtførerprøvenRedningsselskapet gjør en formidabel innsats langs hele Norges kystlinje

I forbindelse med båtførerprøven synes vi det er viktig å lage en liten informasjonsside om Redningsselskapet. En del av faktainformasjonen er hentet fra Redningsselskapets egne informasjonssider. Vi anbefaler deg å besøke deres nettsted for å lese mer utfyllende informasjon om deres arbeid.
Redningsselskapet er en viktig organisasjon som er operativ langs hele Norges kystlinje. Redningsselskapet redder liv, berger verdier, verner kystmiljøet, og gjør en stor og omfattende innsats for å bedre sikkerheten for oss som ferdes på sjøen.

Fakta om Redningsselskapet

© Redningsselskapet - All rights reservedSjøsikkerheten her i landet er helt avhengig av ressursene som Redningsselskapet innehar. Organisasjonen har 41 operative redningsskøyter i beredskap langs hele kysten og på Mjøsa og Femunden. Der forholdene og virksomheten på sjøen gjør det særlig påkrevet, er 25 kraftige, hurtiggående redningsskøyter med fast ansatt besetning i døgnkontinuerlig beredskap hele året. De øvrige 16 redningsskøytene er mindre, hurtiggående fartøyer i kystnære farvann, fjorder og på innsjøene – noen i helårs og noen i sesongbetont innsats. Disse fartøyene drives av frivillige i sjøredningskorps.
Gjennomsnittlig har redningsskøytene reddet 30 mennesker fra å drukne og berget mer enn 100 fartøyer fra forlis hvert år de siste fem årene. Hvert år deltar redningsskøytene ved en rekke søk etter savnede personer og søk etter savnede fartøyer på havet.
Både antall reddede personer og antall bergede fartøyer har gått nedover i løpet av de siste fem årene. Dette kan ha en sammenheng med deres stadig mer moderne flåte av hurtiggående redningsskøyter. Nå er det mulig for skøytene å være raskere på plass enn tidligere med assistanse i en kritisk situasjon og forhindre at den skal utvikle seg til noe langt mer dramatisk. Det har sikkert også betydning for nedgangen i ulykkestallene at fiske- og fritidsfartøyer nå kan benytte flere hjelpemidler for å tilkalle hjelp tidlig i en alvorlig situasjon, og er bedre utstyrt og bedre i stand til å takle uvær og ukjente farvann enn før. © Redningsselskapet - All rights reserved
Redningsselskapet har en viktig rolle i olje- og miljøvernberedskapen langs kysten. Redningsskøytene driver aktivt miljøvern i våre kystfarvann ved å berge fartøyer med miljøfarlig innhold fra forlis. Innsatsen består ofte i å holde en havarist fra land og stabilisere den inntil kraftigere slepekapasitet er på plass. Flere ganger hvert år forhindrer redningsskøytene havari av skip med til dels store mengder bunkers og tungolje om bord. Slik avverger de potensielle miljøkatastrofer som ellers kunne ha medført svært krevende opprydningsarbeid langs sårbare kyststrekninger.
(Kilde: Redningsselskapet)

Båtførereksamen på lokalkontor

Flere distriktskontor har eksamenssteder hvor privatister kan ta båtførereksamen.
Vi samarbeider med et distriktskontor i Moss hvor du kan gå opp til eksamen for båtførerprøven.
Du kan finne mer informasjons om eksamensstedet i Moss her.

Redningsselskapet og forsikring

Nytt av 2011 er det at Redningsselskapet har inngått en avtale med Sparebank1 Forsikring. Hensikten med samarbeidet er i utganspunktet basert på følgende punkter:
  • Tilby attraktive forsikringer til Redningsselskapets medlemmer
  • Felles innsats for økt sikkerhet på sjøen gjennom skadeforebyggende tiltak
  • Bidrag til bedre økonomi for Redningsselskapet
I en kommentar forteller direktør i Sparebank 1 Forsikring:
"Vi skal sammen med Redningsselskapet forsette vårt forebyggende arbeid for økt sikkerhet på land og til sjøs. I tillegg vil vi kunne tilføre økt verdi til medlemskapet i Redningsselskapet med gode forsikringer til medlemmene."
Sparebank1 - Samarbeid med Redningsselskapet
Utviklingen i dette samarbeidet vil sikkert bli merkbart for Redningsselskapets medlemmer. Uansett vil vi råde alle som ferdes på og ved sjøen allikevel å støtte Redningsselskapet med et medlemskap. Du støtter en utrolig viktig organisasjon og hvem vet - kanskje du selv en gang vil kunne trenge deres viktige hjelp. Om du ikke bli rmedlem kan du også støtte med enkeltbidrag eller andre forskjellige former for støtte. Du kan lese mer om de forskjellige støttevariantene på Redningsselskapets informasjonsside.

Hvordan bli man medlem?
Du kan enkelt melde deg inn i Redningsselskapet via deres nettsider. Prisen for medlemsskap er per Februar 2011:
  • Medlem Redningsselskapet: 295,-
  • Medlem under 26 år: 245,-
  • Totalmedlem: 845,-
Les forøvrig mer om forsikringsrabatter med båtførerprøven her.

Nødssituasjoner - Hva gjør du

Det er hovedredningssentralene som har det overordnede operative ansvaret og kaller ut og koordinerer nødvendige ressurser ved søk- og redningsaksjoner. Hva er prosedyren?Ta kontakt ved en nødsituasjon
  • Ta kontakt med kystradiostasjonene på VHF, kanal 16 eller telefon 120
  • Du kan også ta kontakt direkte med Hovedredningssentralen Sør, telefon 55 51 70 00 eller Hovedredningssentralen Nord, telefon 75 55 90 00.
  • Melding om ulykker gis over nødnummer 112, som går til nærmeste politimyndighet.