Kontroll på fjorden

Hvordan miste retten til å føre båtPolitiet meldte sent fredag kveld at de hadde gjennomført patrulje og kontrollvirksomhet i Drøbaksundet. Resultatet ble at én person ble anmeldt for manglende båtførerbevis.
(Dato 23.-24. juni.)

Se hele artikkel fra Akershus Amtsitidene her.

I år har polititet startet med å sjekke båtførerbevis til alle de stopper.
I løpet av fjoråret (2011) ble ikke dette gjort i alle kontroller de hadde. Dette medfører nå at flere får bøter da de mangler dette.

For å unngå dette må du ha tatt båtførerprøven. Dette kan du ta ved å melde deg på vårt kurs til båtførerprøven på nett.
Straffen for å bli tatt kan være stor. Se hva juristene svarer om straff uten å ha båtførerprøven.